O n??s

Lenka

Lenka

Jsme ekologicky sm????lej?c? lid?, kte??? si po???dili sv??j prvn? sol??rn? va??ič ze zv?davosti. Cht?li jsme si pohr??t se sluncem a jeho tepelnou moc? – t??eba n?co opravdu uva???me! Zamilovali jsme se do nov? formy va??en?, kter?? souvis? i se zm?nou ?ivotn?ho nalad?n? – stylu – člov?k u? „nesed? doma“ p??i va??en?, ale u??v?? si p???rody či zahrady ve sv? nov? „sol??rn? kuchyni“.  Pobyt venku za slunečn?ho počas? s mo?nost? si n?co hned

Pavel

Pavel

vedle sebe p??ipravit k ob?du n??m d??v?? mo?nost pln? si ony letn? dny vychutnat.

R??di vyu??v??me sol??r k v??elijak??m oh???v??n?m a koch??me se p??itom my??lenkou, ?e to v??e bylo ekologicky a zadarmo, m???eme toho m?t kolik jen chceme – a kolik n??m dop??ej? slunečn? dny – a nemuseli jsme pou??t ???dnou neobnovitelnou energii

. Jako rodiče mal??ch d?t? ocen?me, ?e m???eme b??t na zahrad? st??le s nimi a nemus?me odb?hat do kuchyn?. Uzn??v??me, ?e radost ze sol??rn? p???pravy pol?vek, moučn?k??, grilov

an?ho masa a jin??ch lah??dek je i gurm??nsk?? a estetick?? z??le?itost. R??di bychom roz?????ili tuto formu udr?iteln? sol??rn? radosti i mezi ostatn? ?echy, kte??? v????, ?e parabolick?? va??ič m?? sv? m?sto jak v Africe, N?mecku, Rakousku, tak i u n??s.

Konstrukce paraboly va??iče, kterou jsme sami po???dili v N?mecku, je finančn? n??kladn??, proto vyv?j?me s mlad??mi techniky z univerzity ?VUT levn?j??? a z??rove?? ekologickou variantu. Koncem roku 2013 budeme tento nov?? produkt vyr??b?t a dod??vat v??em z??jemc??m v ?ech??ch.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>