N??vod k pou?it?

Pro va??i p??edstavu o tom, jak je jednoduch? sol??rn? va??ič obsluhovat, jsme pro v??s po???dili kr??tk? presentačn? video s uk??zkou  sma?en? cibule.

Nastaven? na slunce a ot??čen?

Parabola pro soust??ed?n? paprsk?? se jednodu????e nastav? p???mo proti poloze slunce. K tomu dob??e poslou?? kr??tk?? kol?k na konstrukci va??iče. Kdy? je parabola spr??vn? natočen?? p???mo proti slunci, nevrh?? kol?k ???dn?? st?n do stran.

Parabolu je nutn? dvakr??t za hodinu zkontrolovat a pootočit ve sm?ru pohybuj?c?ho se slunce, aby kol?k st??le m???il p???mo proti slunci a oh??ev byl co nejoptim??ln?j???.

Obsluhuj?c? osoba u sol??rn?ho va??iče stoj? čelem ke slunci, va??ič si podle pot??eby ot??č? k sob? po vertik??ln? ose. Plo??ina s hrncem z??st??v?? nehybn??. Ostr? slunce odr???ej?c? se od va??iče osl??uje, m???ete pou??t br??le, pracujete-li s va??ičem v dob?, kdy je otočen na slunce. Pou?it? ch??apky k podr?en? n??doby, ve kter? se va???, je nutnost?.

Pro rychl?? oh??ev je ???douc? pou?it? poklice (i sklen?n?) a vhodn?ho n??dob?, v?ce informac? viz. Vhodn? n??dob?.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>