Nad??enec z Pardubicka sma?il na Dni Zem? topinky slunečn?mi paprsky

Na pardubick?m Dni Zem? jsme na Pern??t??nsk? n??m?st? lidem p??edv??d?li, jak se va??? na sol??rn?m va??iči.  Ani? bychom to pl??novali, na??? aktivit? se dostalo velk? publicity a čl??nek o sol??rn?m va??iči vy??el jak v ti??t?n? podob? Mlad? fronty dnes, tak na iDnes v čl??nu Nad??enec z Pardubicka sma?il na Dni Zem? topinky slunečn?mi paprsky.