K-means clustering

 • O co jde
O co jde

Table of Content

Vstup

 • N d-dimenzionálních vektorů
 • Počet clusterů k

Výstup

 • d-dimenzionální středy clusterů
 • Minimalizované vzdáleností bodů od středů vektorů
 • Clustery vytvoří voronoivy regiony

Minimalizované vzdáleností bodů od středů vektorů

 • Sum of squares
 • MNČ

Použití

 • Geografická data
 • Statistická n-rozměrná data
 • Color quantization

Geografická data

 • 2D vektorů = bodů v ploše
 • 3D vektorů

2D vektorů = bodů v ploše

 • Body v ploše
 • Př. pokud pro stromy se známou polohou chceme vybudovat 3 studny a minimalizovat vzdálenosti pro zalévání
Body v ploše

3D vektorů

 • bodů v prostoru x,y,z
 • barevných pixelů RGB, LAB, HSV

Color quantization

 • Pokud chceme rozdělit pixely na "tmavé" a "světlé" (k=2)
 • Pokud chceme rozdělit pixely na "bílé", "černé" a "zelené" (k=3)
 • Redukce počtu barev

Pokud chceme rozdělit pixely na "tmavé" a "světlé" (k=2)

 • Vstupní obrázky
 • Použití thresholdingu VALUE=80-255
 • Použití thresholdingu VALUE=220-255
 • Použití k-means
Vstupní obrázky
 • Dark
 • Light
DarkLight
Použití thresholdingu VALUE=80-255
 • Dark
 • Light
DarkLight
Použití thresholdingu VALUE=220-255
 • Dark
 • Light
DarkLight
Použití k-means
 • Dark
 • Light
DarkLight

Pokud chceme rozdělit pixely na "bílé", "černé" a "zelené" (k=3)

 • Vstup:
 • Výstup:
Vstup:Výstup:

Redukce počtu barev

Vstup
 • K-means clustering_5498324280790384501.png
K-means clustering_5498324280790384501.png
Výstup
 • K-means clustering_1607084507421311282.png
K-means clustering_1607084507421311282.png

Ukázka v Javě - OpenCV

 • Dependencies
 • Spuštění k-means algoritmu
 • Zjištění středů clusterů

Dependencies

 • compile files("/usr/share/OpenCV/java/opencv-320.jar")
 • System.load("/usr/share/OpenCV/java/libopencv_java320.so");

Spuštění k-means algoritmu

 • public List<ClusterInfo> clusters(Mat sourceImg, int k) {

  Mat samples32f = new Mat();
  Mat allPixelsInOneRow = sourceImg.reshape(1, sourceImg.cols() * sourceImg.rows());

  allPixelsInOneRow.convertTo(samples32f, CvType.CV_32F, 1.0 / 255.0);
  allPixelsInOneRow.release();

  TermCriteria criteria = new TermCriteria(TermCriteria.COUNT, 100, 1);
  Mat labels = new Mat(sourceImg.width()*sourceImg.height(), 1, CvType.CV_32SC1);
  labels.setTo(new Scalar(0));
  Mat centers = new Mat();
  /*kmeans (Mat data, int K, Mat bestLabels, TermCriteria criteria, int attempts, int flags, Mat centers) {*/
  Core.kmeans(samples32f, k, labels, criteria, 1, Core.KMEANS_PP_CENTERS + Core.KMEANS_USE_INITIAL_LABELS, centers); }

Zjištění středů clusterů

 • private List<ClusterInfo> createClustersBinaryImages(Mat sourceImg, Mat pixelLabels, Mat clusterCenters, int k) {
  clusterCenters.convertTo(clusterCenters, CvType.CV_8UC1, 255.0);
  clusterCenters.reshape(k);

  int clusterCentersSize = clusterCenters.rows();
  for (int i = 0; i < clusterCentersSize; i++) {
  double[] centerL = clusterCenters.get(i, 0);
  double[] centerA = clusterCenters.get(i, 1);
  double[] centerB = clusterCenters.get(i, 2);

  double[] centerLab = {centerL[0], centerA[0], centerB[0]}; ...
  }

The End

Thank You!

Yours Respectfully

Powered by Mindslide for Freeplane, using Reveal.js