Klikni na obrazek ! Popis vyroby
Crystal sword Čepel je vyrobena ze dvou kusů. Z čtyřbokého jehlanu a z kvádru o čtvercové podstavě. Nejprve jsou k sobě připojeny pomocí funkce Create - Object - Attach a poté jsou sploštěny funkcí Modify - Object - Taper . Záštita je Tube, a lze ji ohnout pomocí Modify - Object - Bend, protože při jejím vytváření bylo použito Create - Tube - Values, kde je nutné nastavit hodnotu Segments z 1 např. na 30.
Smith & Wesson 9mm
Omlouvám se předem znalcům palných zbraní, neboť při vytváření jsem po ruce neměl žádný model, ač jsem pátral alespoň po obrázku ve starých kometách. Takže ty proporce trochu neodpovídaj. Jak je kupodivu již pravidlem, na každém obrázku se člověk něco nového přiučí. Na revolveru to bylo vrtání děr do objektů. Díru vyvrtáte překvapivě snadno, a to pomocí logických operací s objekty - tj. Create - Object - Boolean. Díru tedy vyvrtáte takto: Vytvoříte válec, vložit ho do objektu a zvolit rozdíl {kdo by chtěl hledat dvojsmysly, bude vykázán !) - tj. Create - object - boolean - substraction. Ti s pomalejším PC si pak chvíli dáchnou (ale ne dýl, než při Renderingu).
Battle 2-handed axe Základní tvar sekery je nakreslen v 2D Shaperu (Stisk "F1"), potom přechod do 2D Lofteru (Stisk "F2") a vytažen reálný 3D objekt tímto postupem.Shapes - Get - Shaper zobrazí tvar na obrazovku 2D Lofteru a Object - Make ho vytáhne do třretího rozměru. Poté už ve 3D view (Stisk "F3") objekt vytvořen.
Ballista Na katapultu je zajímavé především vytvoření kovového ozubeného kola, které je součástí napínacího mechanismu. Lze tak učinit ještě v 2D shaperu a to pomoci funkce Modify - Polygon - Spline Adjust. Tato funkce je zavolaná na vytvořený kruh Create - Circle a je uskutečněná kliknutím myší na některý z vrcholů kruhu (vertex) a táhnutím do požadovaného směru.
Zyth's Sphinx for your Lucky Day - just click there ! Sfinga, jako jediná z uvedených výtvorů plně ukazuje takřka neomezené možnosti 3D lofteru. Smaragd na jejím čele, popředí a ramena křídel jsou jedinými objekty, vytvořenými modifikací základní sady (kvádr, polokoule :-) a válec). Vše ostatní jsou tvary, tažené a různými způsoby zužované a splošťované na jejich cestě, na které procházejí po úrovních a tím vytvářejí těleso.

Odkazy jinam:

Chcete-li se dozvědět víc, napište mi !