Archive for the 'Aktivismus' Category

Ovzduší Pardubicka je opět v ohrožení

Není to tak dlouho, co jsme my, občané Pardubicka a okolí, společně odvrátili hrozbu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví, kterou tady hodlala postavit firma AWE. Nyní je to firma Severní energetická (majitelem je Pavel Tykač), která se snaží vydělat na našem zdraví. Hodlá totiž zmodernizovat elektrárnu v Chvaleticích, která je největším znečišťovatelem ovzduší v kraji. [...]

Read More..>>

Fotografie z areálu firmy AVE CZ

Fotografie byly pořízené před dvěma lety ve skladu nebezpečného odpadu u spalovny v areálu firmy AVE CZ, Semtín u Pardubic. Areál obsahoval řadu nádob s nebezpečnými chemikáliemi v dost špatném stavu. Některé sudy byly prorezlé a natekla do nich dešťová voda, většina nádob byla vystavena povětrnostním vlivům. Nádoby volně stály na betonovém podkladu. Asi dvě [...]

Read More..>>

A.S. Exupéry: ZAKAZUJI, aby kupci příliš vychvalovali své zboží

“Zakazuji, aby kupci příliš vychvalovali své zboží. Rychle se z nich totiž stanou učitelé a naučí tě považovat za cíl něco, co je v podstatě jen prostředkem, a když tě takto svedou z cesty, brzo tě i zkazí, neboť aby prodali svou sprostou hudbu, vyrobí ti sprostou duši. A je-li dobré, když jsou věci k [...]

Read More..>>

Přednáška pro školy o Greenpeace

Zítra jedeme se Zdendou do Ostravy na pozvání paní Kondekové. Předáme studentům něco o historii a kampaních Greenpeace, plus nějaké užitečné tipy pro ekologicky šetrné nákupy. Zdenda jede z Prahy, já přisednu v 5:21 v Pardubicích (uff). Jsem trochu nervózní, jak to dopadne, tak nám prosím držte palce ! Spustit přednáškové slajdy Poz.: Přednáška není [...]

Read More..>>

How to fast attach and detach hand cart to bicycle

How to fast attach and detach hand cart to bicycle My friends are usually asking me: “How are you doing the big shopping without a car?” This article brings the answer. It will show you a simple and cheap way, how to attach hand cart behind a bicycle, so that you can carry medium sized [...]

Read More..>>

Greenpeace se připojilo k boji proti spalovně v Pardubicích

Téma spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic se stalo jedním z témat kampaněGreenpeace proti toxickému znečištění. Více viz. článek na stránkách české pobočky GP – Greenpeace žádá MŽP: „Zastavte spalovnu v Pardubicích!”. Z článku cituji Jana Freidingera, vedoucího kampaně toxické znečištění: “Pokud předkladatel dokumentace ani zpracovatel posudku nemohou vyloučit negativní dopady provozu zařízení a [...]

Read More..>>

We media – Nové technologie činí lhaní obtížnější

V knize We media se dočteme, jak v dnešním světě moderních technologií je čím dál těžší pro vlády a velké globální koncerny lhát. Kamera je dnes již součástí většiny mobilních zařízení a řada z nás ji nosí u sebe. Pokud někdo lže, nikdy neví, zda někdo danou situaci nenatočil a posléze nepublikoval na YouTube, k jeho velkému ztrapnění. [...]

Read More..>>

Jak nakupovat elektroniku šetrnou k přírodě

Na prvního máje jsme byli spolu s dobrovolníky Greepeace Robertem a Janou v Olomouci na Ekologických dnech Olomouc, kde jsme měli infostánek pro veřejnost. Celá akce byla pořádaná občanským sdružením pro ekologickou výchovu Sluňákov a byly to pro mne příjemně a smysluplně strávené chvíle. Jen škoda, že mi nezbyl čas na skvělý program přednášek, kde [...]

Read More..>>

Lunoschodi dosáhli Mont Everestu! Ušetřili 35 kWh energie za výtahy…

K dosažení Mont Everestu došlo skupinou (součty metrů já a Lenka) 2. listopadu 2008. Dalším milníkem byl 11.12. 2008, kdy jsem dosáhl vrcholu ve výšce 8850 m sám. Více informací a také aktualizovaný graf viz. článek Chcete se taky stát lunoschodem?.  Výpočet uspořené elektřin při nepoužívání výtahu Celý napjatý jsem se pustil do výpočtu. Cílem [...]

Read More..>>

Převratný vynález ušetří energii v železniční dopravě

Princip úspory – využití energie z brždění Pokud vlak brzdí, spousta energie jde vniveč. Tuto energii však můžeme využít při rozjíždění vlaku: Brždění vlaku Zadní vagón vlaku přijíždějícího do stanice se zahákne za lano, které je spojené se závažím. Kynetická energie vlaku vytáhne závaží do výšky a vlak postupně zastaví . Rozjíždění vlaku Lokomotiva vlaku [...]

Read More..>>

Další stránka »