Ovzduší Pardubicka je opět v ohrožení

Není to tak dlouho, co jsme my, občané Pardubicka a okolí, společně odvrátili hrozbu spalovny nebezpečného odpadu v Rybitví, kterou tady hodlala postavit firma AWE. Nyní je to firma Severní energetická (majitelem je Pavel Tykač), která se snaží vydělat na našem zdraví. Hodlá totiž zmodernizovat elektrárnu v Chvaleticích, která je největším znečišťovatelem ovzduší v kraji. A co hůř, dělá to v tichosti, bez možnosti veřejnosti se k celé akci vyjádřit prostřednictvím řízení EIA. A proč je vlastně modernizace takový problém? Pojďme si zodpovědět některé otázky s modernizací související.

Co se vlastně teď v Chvaleticích děje?

Počátkem roku začala výměna zastaralých filtrů na komíně za modernější, které sníží emise dusíkatých plynů a částečně odprašní spaliny proudící do ovzduší. To zní jako skvělá zpráva, jenže …

Proč to Pavel Tykač modernizuje?

Požaduje to po něm evropská směrnice 2010/75/EU. Ta říká, že uhelné elektrárny, které by nebyly modernizované, se musí zavřít do roku 2020. No a protože pan Tykač je zároveň i vlastníkem velkolomu na hnědé uhlí ČSA, potřebuje provoz elektrárny prodloužit.

Proč to je podraz na Pardubáky?

  1. De facto se kvůli modernizaci prodlouží životnost elektrárny o deset let nebo víc, tj. minimálně do roku 2030. To znamená, že dalších deset let navíc budou Chvaletice produkovat tuny škodlivin, které my musíme dýchat. Jedná se ročně např. o 148 kg rtuti nebo o několik tisíců tun dusíku a síry. Přitom vyrobená elektřina není potřeba v České republice, ale prodává se do zahraničí. V roce 2014 to bylo 20,4% vyrobené elektřiny, což je zhruba čtyřnásobek produkce Chvaletické elektrárny. Připomíná mi to stav, kdy ekologicky devastující procesy se vyváží do zemí třetího světa (jako třeba elektroodpad do Afriky). K podobnému vynechání řízení EIA došlo i v minulosti, kdy Chvaleticím bylo bez něj schváleno zvýšení emisí polétavého prachu o 200 tun. Toto rozhodnutí bylo nezákonné, jak potvrdil v roce 2014 Krajský soud v Hradci Králové.
  2. ČEZ elektrárnu už uzavřít slíbil. Takto argumentoval proto, aby podpořil záměr stavby Temelína.  Na svých webových stránkách ČEZ dodnes píše že: “Podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována jen do roku 2020” (viz zde). O kus výše na téže stránce o Chvaleticích uvádí “ukončení provozu elektrárny po roce 2015”. Namísto uzavření ale ČEZ elektrárnu prodal uhlobaronům Pavlu Tykačovi a Janu Dienstlovi ze Severní energetické, které se nyní pokoušejí její provoz nejméně o 10 let prodloužit.

Co hrozí, že budeme dýchat dalších deset let?

  • Jemné prachové částice – 319 tun/rok (údaj z 2014)
    To je 177x více, než měla produkovat zamítnutá spalovna nebezpečného odpadu z Rybitví!
  • Pro následující látky jsou Chvaletice největší znečišťovatel v Pardubickém kraji: Arsen (101 kg), Nikl (1,3 tuny), Olovo (653 kg), oxid uhličitý (neuvěřitelných 3 763 084 tun), oxidy dusíku (4 576 tun), polétavý prach PM10 (319 tun), rtuť (148 kg)
Zdravotní důsledky provozu Chvaletic jsou obrovské. Podle výpočtů vědců z university ve Stuttgartu z roku 2013 (viz zde), dochází v důsledku znečištění z elektrárny Chvaletice v zasažené populaci každoročně ke ztrátě 862 let života. To odpovídá předčasnému úmrtí 80 lidí ročně. Podle stejné studie způsobují nemoci vyvolané znečištěním z Chvaletic ztrátu 18 210 pracovních dní ročně. To odpovídá týdenní pracovní neschopnosti 3 642 lidí.
Kromě zdravotních rizik existují i finanční dopady, které platíme my, nikoliv Tykač. Podle výpočtu vědců z Univerzity Karlovy  z roku 2012 dosahují externí náklady spojené s provozem chvaletické elektrárny 2,9 miliard korun ročně (viz zde). Právě tolik si my všichni (přímo i svými příspěvky do veřejných rozpočtů) připlatíme na vyšší zdravotní náklady, škody na lesích a v zemědělství a na další negativní dopady způsobené elektrárnou.

A jak úředníci vysvětlují, že není potřeba EIA?

Ekologický dopad modernizace je tedy obrovský, přesto pro modernizaci nebylo požadováno zhodnocení ekologických dopadů (tzv. EIA). Mj, bylo to právě díky řízení EIA, kdy jsme se mohli všichni sejít v ČEZ aréně a na vlastní oči vidět, jací amatéři chtějí provozovat spalovnu nebezpečného odpadu v Rybitví. Díky EIA jsme mohli vyjádřit hlasitě svůj nesouhlas s tímto podnikatelským záměrem. A právě řízení EIA nebylo ministerstvem průmyslu, které stavební povolení vydalo, vůbec požadována.

Podle stanoviska MŽP a Krajského úřadu Pardubického kraje se jedná o tzv. podlimitní záměr. A to prý proto, že dopad na životní prostředí se jednoduše sníží. Prodloužení provozu elektrárny je ale významný zásah do životního prostředí v kraji a EIA je v tomto případě nutná. To však není pravda, například emise oxidu uhelnatého se paradoxně výměnou filtrů zvýší, což je dáno povahou nového filtračního procesu. Co je ale hlavní, je fakt, že se modernizací prodlouží životnost elektrárny minimálně o deset let, což určitě nelze považovat za podlimitní záměr.

S největší pravděpodobností byl tedy porušen zákon, Odpovědnost za chybějící posouzení vlivů na životní prostředí nesou společně Krajský úřad Pardubického kraje a MŽP. Ekologické organizace plánují napadnout jejich nezákonný postup právní cestou.

A co s tím můžeme udělat?

Situaci řeší české Greenpeace, pardubická buňka strany zelených a řada místních aktivistů. Potřebují ale co největší podporu nás, lidí, co zde bydlí a co zde mají rodiny. Potřebujeme se mobilizovat podobným způsobem, jako v případě spalovny v Rybitví.

  1. Pokud můžete, přijďte prosím 19. července v 16 hodin před pardubický Krajský úřad (na Komenského náměstí) vyjádřit svoji nespokojenost s aktuálním stavem věcí. Musíme vytvořit tlak, aby se stavební povolení pozastavilo do doby, než se vyhodnotí dopady na životní prostředí. Přidejte se prosím k této Facebook události a šiřte ji dál mezi lidi, co žijí na Pardubicku:
    FACEBOOK událost: Chvaletice mají nový filtr – naše plíce
  2. Napište svůj názor na věc, s prosbou o zveřejnění, do Pardubických novin, deníků (Pardubický deník, MF Dnes – Pardubický kraj, Deník metro – Pardubice, Pardubický kraj)

Jak by to mohlo dopadnout?

V ideálním případě elektrárna doslouží do roku 2020 a pak bude její provoz ukončen. V řízení EIA vzneseme natolik závažné připomínky k prodloužení provozu elektrárny, že vznikne dostatečně silný politický tlak elektrárnu do roku 2020 uzavřít.

Pokud máte ohledně Chvaletic další dotazy, prosím pište je do komentářů, zkusím na ně odpovídat.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

No Comment