Archive for Prosinec, 2009

Greenpeace se připojilo k boji proti spalovně v Pardubicích

Téma spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví u Pardubic se stalo jedním z témat kampaněGreenpeace proti toxickému znečištění. Více viz. článek na stránkách české pobočky GP – Greenpeace žádá MŽP: „Zastavte spalovnu v Pardubicích!”. Z článku cituji Jana Freidingera, vedoucího kampaně toxické znečištění: “Pokud předkladatel dokumentace ani zpracovatel posudku nemohou vyloučit negativní dopady provozu zařízení a [...]

Read More..>>