Kam zmizel čl??nek Kolaps 4 m?s?čn?ho d?tka?


Na serveru www.mojetehotenstvi.cz byl dne 28. ??nora 2009 publikov??n čl??nek Kolaps 4 m?s?čn?ho d?tka, kter?? se odkazoval na m??j čl??nek Post??ehy znepokojen?ho rodiče o očkov??n? mal??ch d?t?.

 

?l??nku jsem si v??iml proto, ?e mi vygeneroval slu??nou statistiku čtenosti. V obdob? od 28.2. do 3.3. to bylo celkem 64 n??v??t?v. Logicky m? tedy zaj?malo, o čem autor(ka) p???e a zkusil jsem nav??t?vit adresu http://mojetehotenstvi.cz/kolaps-4-mesicniho-ditka. Ale ouha, čl??nek ji? na t?to adrese nen?, dne 3.3. byl buď p??esunut anebo smaz??n autorem nebo spr??vcem serveru.

 

?l??nek se na??el

(Aktualizace 12. 3. 2009)

Poslal jsem dotaz mailem na spr??vce serveru mojetehotenstvi, byl mil?? a poslal mi spr??vn?? odkaz. Nejedn?? se o čl??nek, ale o nov?? p???sp?vek v diskuzn?m f??ru v kategorii Ostatn? a je k dispozici na adrese  http://mojetehotenstvi.cz/kolaps-4-mesicniho-ditka. Do statistiky se mi to dostalo bez www. p??edpony a proto jsem ho tedy nemohl naj?t.

?l??nek ji? op?t nen? k dispozici

(Aktualizace 1. 2. 2010)

Jak upozornil v koment????i čten???? Masi, diskuze o kolapsu miminka ji? nen? na webu k dispozici. Obsahoval n?kolik des?tek koment?????? od posti?en? maminky i t?ch, kte??? j? vyjad??ovali podporu. Jednalo se o to, ?e d?t? maminky skončilo po očkov??n? na jednotce intenzivn? p?če a byli mu nalezeny otoky na mozku. V nemocnici d?t? z??stalo n?kolik m?s?c??, dal??? v??voj bohu?el nezn??m. Krom? toho, ?e maminka pro??vala osobn? trag?dii, je??t? ji začala vy??et??ovat policie, zda d?t? net??r?? a zda otoky na mozku nemaj? p???činu v byt?. L?ka??i odm?taj? jakoukoliv souvislost s očkov??n?m, p??esto?e otoky jsou p???mo uvedeny v p???balov??ch let??c?ch hexavakc?ny pro l?ka??e: encefalopatie (chorobn? zm?ny na mozku) s akutn?m ed?mem (otokem z d??vodu hromad?n? tekutiny).


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Probl?my s očkov??n?m


Souvisej?c? čl??nky v kategorii Ze ?ivota

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading ... Loading ...

4 Comments so far

 1. Jety on Březen 12th, 2009

  ?l??nek se na??el, poslal jsem dotaz na spr??vce serveru a ten mi poradil spr??vnou adresu: http://mojetehotenstvi.cz/kolaps-4-mesicniho-ditka.

 2. Masi on Leden 30th, 2010

  Zdravim,

  drobne upozorneni – kdyz vkladate odkazy na stranky, tak davejte pozor, abyste tecku za vetou nedaval do odkazu samotneho- “http://mojetehotenstvi.cz/kolaps-4-mesicniho-ditka.”. Linky pak nefunguji.. totez jste mel i u jineho clanku, proto se ozyvam.

  A jen tak mimochodem, ani ten komentar popisujici kolaps maleho ditete se mi nepodarilo najit.. coz jen konstatuji.

 3. Jety on Únor 1st, 2010

  Zdrav?m Masi, d?ky za koment????. Diskuzi u? tak? nemohu naj?t, aktualizoval jsem tedy čl??nek a stručn? popsal, o co v n? ??lo.

  Odkaz jsem opravil – generuje se automaticky z textu koment????e a tečku to do n?j p??idalo.

 4. breast enhancement cream reviews…

  Jetyho blog ? Kam zmizel ??l???nek Kolaps 4 m???s??­??n??­ho d??­tka?…